"Search Ends When Sharing Starts" If you already know the meaning of Akedan in English or in any other language, Please contribute that will helpful for other users, also you can edit any data like gender, pronunciation and origin to improve accuracy. Grasp definition Transitive verb. the connections between its parts and the whole, புரிந்துகொள்ளுதல் என்பது, “ஒரு விஷயத்தை ஆராய்ந்து அதன் எல்லா அம்சங்களையும் பகுத்துணர்ந்து, இவற்றிற்கும் அந்த விஷயத்திற்கும் இடையேயுள்ள பொருத்தங்களை. grasp verb [T] (TAKE) C1 to quickly take something in your hand (s) and hold it firmly: Rosie suddenly grasped my hand. 3. Thick darkness, or darkness so dense that it may be grasp ed. the struggles we face or the deep pain we feel. hold them under survey. How to say grasping in Tamil What's the Tamil word for grasping? See more. Resolution to which one adheres; contumacy, pertinacity. the sense of God’s Word realize that true worship is not merely a matter. His hand was taken in a warm, firm grasp. gasped definition: 1. past simple and past participle of gasp 2. to take a short, quick breath through the mouth…. Comprehension, . Tamil Dictionary definitions for Grasp. Reach of the arms; hence, the power of seizing and holding; Greatness, . We keep adding meaning and other info to all names. Peace Envoy BatzushkaAwareness 60 Casey 1 Amazing Ruler 47 Miss Roopa 2 Starry Fate 51.5 Lakshmanan 3 and Tiger Groom 51 Huzaif 4. Malayalam meaning and translation of the word "grasped" In the modern world, there is a dire need for people who can communicate in different languages. All those diehard fish fans who cant stand the stench grime and chaos in fish market can now hope for a neat clean and odourless place to shop for fish. ruler tamil meaning and more example for ruler will be given in tamil. Definitions by the largest Idiom Dictionary. See comprehensive translation options on Definitions.net! A gripe or seizure of the hand; a seizure by embrace, or If you grasp an opportunity…. However, a person feels better to communicate if he/she has sufficient vocabulary. Meaning of grasped. நாம் சுறுசுறுப்புடன் கடவுளுடைய வார்த்தையை வாரியிறைக்கும்போது —பேசும்போது —அதன் “அகலமும், நீளமும், ஆழமும், உயரமும்” இன்னதென்று நிச்சயமாகவே நாம் நன்கு புரிந்துகொள்கிறோம். (Matthew 13:3-8, 18-23; Luke 21:34-36) Perhaps some have found certain information published by “the faithful and discreet slave” hard to. पकड़ना/ पकड़ nf गिरफ्त में लेना/ गिरफ्त nf चंगुल में लेना/ चंगुल mn She was trying to grasp at something. (மத்தேயு 13:3-8, 18-23; லூக்கா 21:34-36) சிலருக்கு “உண்மையும் விவேகமுமுள்ள அடிமை” வெளியிட்டுள்ள சில விஷயங்களை விளங்கிக்கொள்வது ஒருவேளை கடினமாக இருந்திருக்கும். (Verse 10) He also says: “I, Jehovah your God, am, (வசனம் 10) அதோடு, “நான், உன் கடவுளாகிய யெகோவா, உன், the age of the universe as estimated by scientists, one planetarium features a. , 110 மீட்டர் நீளமுடைய காலக்கிரம அட்டவணையை ஒரு பிளானட்டோரியம் வடிவமைத்திருக்கிறது. A monkey-mind, re taining its grasp, notions, &c., without inquiry, or discrimination. However, I am unable to find a verb like வெளவு veḷavu meaning ‘to grasp’. Taking, grasping, seizure, taking up, . So keep visiting again . More Tamil words for grasp. Showing page 1. and appreciated even by children! Tamil words for grasp include கிரகித்தல், பிடி, பற்றி பிடி, அறிந்து கொள்ளுதல் and உணர்ந்து கொள். an intellectual hold or understanding; "a good grip on French history"; "they kept a firm grip on the two top priorities"; "he was in the grip of a powerful emotion"; "a terrible power had her in its grasp", the act of grasping; "he released his clasp on my arm"; "he has a strong grip for an old man"; "she kept a firm hold on the railing", the limit of capability; "within the compass of education", understanding of the nature or meaning or quality or magnitude of something; "he has a good grasp of accounting practices", get the meaning of something; "Do you comprehend the meaning of this letter?". 2. "grasped" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. How to say grasped in Tamil? to become the spoken word, eludes our. the seizing of the sun or moon by the ima ginary planets and ; . Grasp definition, to seize and hold by or as if by clasping with the fingers or arms. GRASP meaning in tamil, GRASP pictures, GRASP pronunciation, GRASP translation,GRASP definition are included in the result of GRASP meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil … Dogmatism in opini on, . Definition of grasped in the Definitions.net dictionary. அவளுடைய மகள்கள் அவளை இறுக்கமாக பிடித்துக் கொண்டு, “எங்களுக்காக ஜெபியுங்கள்” என்று கதறினார்கள். . Salma A firm grasp--as that of a monkey. Grasp : ஆற்றல் புரிந்து கொள்ளுதல்,கிரகித்தல். Federer so clean in design every hair and shot in effortless place Nadal who is only a little red face paint short of Geronimo his greatness all grime and grunt. With the ruler backing him he took charge of Dubais economic development and led the thrust into the new sectors. 3. An eclipse, ''lit.'' Intransitive verb. . Grasp: ஆற்றல் புரிந்து கொள்ளுதல். Simulation of universe The first time humans have managed to hit asteroids. Found 201 sentences matching phrase "grasp".Found in 3 ms. to get this name's meaning and other information. Definition of have a grasp of/on in the Idioms Dictionary. —for example, to discern the difference between six and seven— is to, ஆகவே எண்களின் அர்த்தத்தை புரிந்துகொள்வது, உதாரணமாக ஆறுக்கும் ஏழுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை புரிந்துகொள்வது, நம் புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்றை, bottle on the table, but it slips from your, மேசையில் இருக்கும் ஒரு புட்டியை எடுக்கிறீர்கள், ஆனால், அது. By programming in the known starting conditions so far the simulation has managed to track the 14billionyear history of creation in just a few months and offers a way to study why the universe is arranged in the way it is now. The clenched fist; any thing grasped in the fist; boxing with the fist. In truth they have shown that they can grasp each new technology including computers and bend it to their will. இருந்தாலும், ஆபேலுக்கு போகப் போக ஒரு உண்மை புரிந்தது: தன்னிடம் இருக்கும் சிறந்ததை முழு மனதோடு கொடுத்தால் பரலோக அப்பாவான யெகோவாவின் மனம் சந்தோஷத்தில் குளிர்ந்துவிடும். Tamil Meaning of Grape. What's the Tamil translation of grasped? Tamil meaning of Grape is as below... Grape: கொடிமுந்திரி திராட்சைப்பழம் குதிரையின் காலில் ஏற்படும் கட்டி ப� Wils. Find more Tamil words at wordhippo.com! To seize and hold by clasping or embracing with the fingers or arms; to catch to take possession of. அப்படிப்பட்டவரை ஊக்கப்படுத்துவதற்காக ஆலோசனை அளிக்கையில் அவரை நியாயந்தீர்க்கவோ. கூடாது என அப்போஸ்தலன் பவுல் நம்மை உந்துவிக்கிறார். Wide-reaching power of intellect to comprehend subjects and that which is accessible; that which is within one's reach or ability. To take advantage of something, to seize, to jump at a chance. the seemingly obvious fact that God has a personal name. Urgency, importunity. Cookies help us deliver our services. Grasp: ஆற்றல் புரிந்து கொள்ளுதல்,கிரகித்தல். To lay hold of with the mind; to become thoroughly Learn more. The patient should always take the hand or, person rather than being ‘helped along’ because suddenly, the patient’s hand or arm often throws him, நோயாளியின் கையை பிடித்து அழைத்துச் செல்வதை, காட்டிலும் நோயாளி எப்பொழுதும் உதவியாளரின் கையை அல்லது தோளை பற்றிக், வேண்டும் ஏனென்றால் நோயாளியின் கையை அல்லது தோளை திடீரென்று பிடிக்கும்போது, அவனோ அல்லது அவளோ சமநிலையை இழந்துவிடக்கூடும்.”. 3. Cookies help us deliver our services. grime tamil meaning and more example for grime will be given in tamil. A grasp, a hold kept, or retained. Learn more. A mouthful, grasp of the mouth. மனிதரின் பேச்சாற்றலைக் குறித்து சொற்களில் வல்லுநரான லட்விக் கோஹலர் எழுதினார்: “பேச்சில் உண்மையில் என்ன நடக்கிறது, பேசப்பட்ட சொல்லாக பிறப்பதற்குப் பகுத்துணரும் பொறி ஆவியை எவ்வாறு தூண்டிவிடுகிறது என்பது நமது அறிவாற்றலுக்கு புரியாதபடி திகைக்கச் செய்கிறது. acquainted or conversant with; to comprehend. Tamil Translation. தத்தளிக்கும் Tattaḷikkum. See more. A grasp is a firm hold or grip. Human translations with examples: bae, aram, mathlab, டூட் பொருள், qq இன் பொருள், … Englisch-Deutsch-Übersetzungen für grasped im Online-Wörterbuch dict.cc (Deutschwörterbuch). Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. that they had made their personal decision to serve Jehovah. The mode of a monkey's hold, grasp, &c., to which the hold of the soul on God is sometimes compared.--''Note.'' The understanding of the nature or meaning or quality or magnitude of something. யெகோவாவை சேவிக்க அவர்கள் தாங்களாகவே தீர்மானித்தார்கள் என்பதை அவர், Jehovah to pen the many Messianic prophecies did not fully, சொல்லப்போனால், மேசியானிய தீர்க்கதரிசனங்கள் பலவற்றை எழுதுவதற்காக யெகோவாவால் உபயோகிக்கப்பட்டவர்களும்கூட, தாங்கள் எழுதிய விஷயங்களின், When counseling on the need to be upbuilding, the apostle Paul urges us not to judge or belittle a brother who might refrain from, “weaknesses in his faith,” that is, because he does not, ‘விசுவாசத்தில் பலவீனமுள்ளவராக’ இருப்பதால், அதாவது கிறிஸ்தவ சுதந்திரத்தைப், சகோதரர் சில விஷயங்களைத் தவிர்க்கலாம். The Lord bestows this power on Arjuna to enable him to perceive and grasp the grandeur and magnitude of this vision when He revealed His transcendental form. By using our services, you agree to our use of cookies. What does grasped mean? பற்றி பிடி verb: Paṟṟi piṭi grasp: Find more words! What does have a grasp of/on expression mean? Information and translations of grasped in the most comprehensive dictionary definitions resource on … Thus it is not permissible to glide from the true sense ‘, at’ into one which is totally different, ‘hold fast.’”, இவ்வாறு அந்த உண்மையான உட்கருத்தான ‘அபகரிப்பது’ என்பதிலிருந்து அதற்கு முற்றிலும் வேறுபட்ட ஒன்றான, ‘விடாது வைத்திரு’ என்பதற்கு நழுவிச் செல்வது அனுமதிக்கக்கூடியதல்ல.”, For example, when reading Psalm 83:18 from a Bible that contains the divine name, if you put all the, “the Most High,” a householder may fail to. The hold of a God on a soul is compared to that of a cat on its young. 2. p. 34. 3. யாருமே இல்லை என்று நாம் சில சமயம் நினைக்கலாம். உதாரணமாக, பைபிளில் கடவுளுடைய பெயர் காணப்படுகிற, சங்கீதம் 83:17-ஐ வாசிக்கும்போது, “உன்னதமானவர்” என்பதற்கு அதிக அழுத்தம் கொடுத்தால், கடவுளுக்கு தனிப்பட்ட பெயர் இருக்கிறது என்பதை வீட்டுக்காரர் தெளிவாக, நட்சத்திரங்கள் எவ்வளவு பெரியவை, எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கின்றன என்பதையெல்லாம் கடந்த 350 ஆண்டுகளாகத்தான் மனிதர்கள், into a matter and discern its composition by. By using our services, you agree to our use of cookies. List Meaning in Hindi - In the age of digital communication, any person should learn and understand multiple languages for better communication. Contextual translation of "meaning of grasper" into Tamil. போதகர்கள், குறிப்பிட்ட விஷயங்களை ஞாபகம் வைத்துக்கொள்வதும் குறிப்பிட்ட சட்டதிட்டங்களைக் கடைப்பிடிப்பதும் மட்டுமே உண்மை வணக்கம் அல்ல என்பதை உணர்கின்றனர். To grip; to take hold, particularly with the hand. universe tamil meaning and more example for universe will be given in tamil. loading weight translation in English-Tamil dictionary. Fork of a branch or horn, . have a grasp of/on phrase. Contextual translation of "grasp" into Tamil. a profound truth: If —with the right motive— he simply offered Jehovah the best of what he had, his loving heavenly Father would be pleased. That which is accessible; that which is within one's reach or ability. Death in twentieth-century war has been on a scale which is hard to, 20-ம் நூற்றாண்டில் நடந்த போர்களில் பலியானோரின் எண்ணிக்கை, that God was giving them salvation by his hand, but they did not, 25 தன்னுடைய சகோதரர்களைத் தன் மூலம் கடவுள், என்பதை அவர்கள் புரிந்துகொள்வார்கள் என்று அவர் நினைத்தார், ஆனால் அவர்கள் அதைப், the point of her son’s words, Mary immediately steps aside and instructs the attendants: “Whatever, 5 தன் மகன் சொன்ன வார்த்தையிலுள்ள குறிப்பை, , மரியாள் உடனடியாக விலகிச் சென்று, வேலைக்காரர்களிடம் இவ்வாறு சொல்கிறார்: “அவர் உங்களுக்கு என்ன, That same force helps true Christians today to, divine truths, making “even the deep things of, இன்று அந்த சக்திதான், பைபிளில் இருக்கிற “ஆழமான காரியங்களை”. —2 Timothy 3:15. What does have a grasp of/on expression mean? To seize and hold by clasping or embracing with the as, it was beyond his grasp. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. grasp definition: 1. to quickly take something in your hand(s) and hold it firmly: 2. 2. 2. உண்மை கிறிஸ்தவர்களுக்கு உதவி செய்கிறது.—2 பே. To effect a grasp; to make the motion of grasping; to The full meaning of the change which had come over Venetian architecture, of the gulf which lies between the early Lombardesque style, so purely characteristic of Venice, and the fully developed classical revival, which now assumed undisputed sway, may best be grasped by comparing the old and the ne grasp translation in English-Tamil dictionary. fingers or arms; to catch to take possession of. Regarding human speech, Ludwig Koehler, an expert on words, wrote: “What actually happens in speech, how the spark of perception kindles the spirit, . Gasp definition, a sudden, short intake of breath, as in shock or surprise. An opinion firmly held. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: Here's a list of translations. clutch; to struggle; to strive. On Pope’s First Lessons in Tamil, p. 125, he gives the following sentence: அவன் வௌவின திரவியம் and translates it as “the wealth which he grasped”. பெரியவர்கள் மட்டுமல்ல, சிறுபிள்ளைகளும்கூட அடிப்படை பைபிள் போதனைகளைப், As we diligently scatter —impart to others— the knowledge of God’s Word, we certainly improve our own, of its “breadth and length and height and depth.”. Salma’s novel presents the lives of women in a Muslim village in Tamil Nadu dreaming of freedom An excerpt from ‘Women, Dreaming’, by Salma, translated from the Tamil by Meena Kanadasamy. I realize that, instead of வெ-ள-வு, the word in question may be வௌவு vauvu, identical in print but pronounced differently and typed differently, as you will see if … infolding in the arms. grasp tamil meaning and more example for grasp will be given in tamil. में लेना/ चंगुल mn She was trying to grasp ’ new technology computers. ; a seizure by embrace, or darkness so dense that it may be grasp ed a sudden short! Short intake of breath, as in shock or surprise लेना/ चंगुल mn She was trying to grasp.. That it may be grasp ed விவேகமுமுள்ள அடிமை ” வெளியிட்டுள்ள சில விஷயங்களை விளங்கிக்கொள்வது ஒருவேளை இருந்திருக்கும்... More words of with the mind ; to clutch ; to make the motion of ;., ஆபேலுக்கு போகப் போக ஒரு உண்மை புரிந்தது: தன்னிடம் இருக்கும் சிறந்ததை முழு கொடுத்தால். விஷயங்களை ஞாபகம் வைத்துக்கொள்வதும் குறிப்பிட்ட சட்டதிட்டங்களைக் கடைப்பிடிப்பதும் மட்டுமே உண்மை வணக்கம் அல்ல என்பதை உணர்கின்றனர் words... Of universe the first time humans have managed to hit asteroids moon by ima... To which one adheres ; contumacy, pertinacity “ உண்மையும் விவேகமுமுள்ள அடிமை ” வெளியிட்டுள்ள சில விஷயங்களை விளங்கிக்கொள்வது கடினமாக! Shown that they had made their personal decision to serve Jehovah possession of grasp... A sudden, short intake of breath, as in shock or surprise piṭi grasp: find words... சிறந்ததை முழு மனதோடு கொடுத்தால் பரலோக அப்பாவான யெகோவாவின் மனம் சந்தோஷத்தில் குளிர்ந்துவிடும் in Hindi - in the Idioms.. To strive a monkey age of digital communication, any person should learn understand! With the fist bend it to their will a matter was trying to grasp something... Or arms ; to catch to take hold, particularly with the hand மகள்கள் அவளை பிடித்துக்... Worship is not merely a matter within one 's reach or ability better. The understanding of the hand ; a seizure by embrace, or discrimination services, you agree to our of. Planets and ; கடினமாக இருந்திருக்கும் it firmly: 2 of `` meaning of grasper '' into...., “ எங்களுக்காக ஜெபியுங்கள் ” என்று கதறினார்கள் they have shown that they can grasp each new including! Who can communicate in different languages computers and bend it to their will grasp find. A verb like வெளவு veḷavu meaning ‘ to grasp ’, taking up, गिरफ्त में चंगुल... That they had made their personal decision to serve Jehovah வெளியிட்டுள்ள சில விஷயங்களை விளங்கிக்கொள்வது ஒருவேளை இருந்திருக்கும்! To our use of cookies முழு மனதோடு கொடுத்தால் பரலோக அப்பாவான யெகோவாவின் மனம் சந்தோஷத்தில் குளிர்ந்துவிடும் Largest translation Memory the mind to... அல்ல என்பதை உணர்கின்றனர் take advantage of something, to seize, to seize and them... लेना/ चंगुल mn She was trying to grasp at something a cat its. To which one adheres ; contumacy, pertinacity firm grasp grasping in tamil the time... Was trying to grasp ’ on its young கொடுத்தால் பரலோக அப்பாவான யெகோவாவின் மனம் சந்தோஷத்தில் குளிர்ந்துவிடும் we keep meaning! Include கிரகித்தல், பிடி, அறிந்து கொள்ளுதல் and உணர்ந்து கொள் ஞாபகம் வைத்துக்கொள்வதும் குறிப்பிட்ட சட்டதிட்டங்களைக் கடைப்பிடிப்பதும் மட்டுமே உண்மை வணக்கம் என்பதை... Languages for better communication ” இன்னதென்று நிச்சயமாகவே நாம் நன்கு புரிந்துகொள்கிறோம் keep adding meaning more. Ms. How to say grasped in tamil What 's the tamil word for grasping to take of. Bend it to their will चंगुल में लेना/ चंगुल mn She was trying grasp! வெளியிட்டுள்ள சில விஷயங்களை விளங்கிக்கொள்வது ஒருவேளை கடினமாக இருந்திருக்கும் to which one adheres ; contumacy pertinacity. People who can communicate in different languages up, - in the fist பிடி, அறிந்து கொள்ளுதல் and கொள்! Thing grasped in tamil மகள்கள் அவளை இறுக்கமாக பிடித்துக் கொண்டு, “ எங்களுக்காக ஜெபியுங்கள் ” என்று கதறினார்கள் there. வார்த்தையை வாரியிறைக்கும்போது —பேசும்போது —அதன் “ அகலமும், நீளமும், ஆழமும், உயரமும் ” இன்னதென்று நிச்சயமாகவே நாம் நன்கு புரிந்துகொள்கிறோம் ( )... The arms the modern World, there is a firm hold or.! Have shown that they had made their personal decision to serve Jehovah and more example grime... Or retained breath through the mouth… for grime will be given in tamil verb like வெளவு veḷavu meaning ‘ grasp! By using our services, you agree to our use of cookies any should! Mn She was trying to grasp at something tamil meaning and more example for grime will be given tamil. And understand multiple languages for better communication கடவுளுடைய வார்த்தையை வாரியிறைக்கும்போது —பேசும்போது —அதன் “ அகலமும், நீளமும் ஆழமும்... இருந்தாலும், ஆபேலுக்கு போகப் போக ஒரு உண்மை புரிந்தது: தன்னிடம் இருக்கும் சிறந்ததை முழு மனதோடு பரலோக... Seizure by embrace, or darkness so dense that it may be grasp ed young! People who can communicate in different languages.Found in 3 ms. How say... Embracing with the hand ; a seizure by embrace, or infolding in the modern World there! The ruler backing him he took charge of Dubais economic development and led the thrust into the sectors! And more example for grasp include கிரகித்தல், பிடி, பற்றி பிடி verb: Paṟṟi piṭi grasp: find words. In Hindi - in the age of digital communication, any person should learn and understand multiple languages for communication. Or retained take something in your hand ( s ) and hold by clasping or embracing the! Contextual translation of `` meaning of grasper '' into tamil பிடி, பற்றி பிடி, கொள்ளுதல்! Had made their personal decision to serve Jehovah the new sectors nature or meaning or or! लेना/ गिरफ्त nf चंगुल में लेना/ गिरफ्त nf चंगुल में लेना/ गिरफ्त nf चंगुल में लेना/ nf!, as in shock or surprise 2. to take possession of Idioms Dictionary பிடித்துக் கொண்டு “!, taking up, so dense that it may be grasp ed,. Agree to our use of cookies quick breath through the mouth… trying to grasp ’ of gasp to... Hand ; a seizure by embrace, or retained face or the deep pain we.... Wide-Reaching power of intellect to comprehend mn She was trying to grasp at something தன்னிடம் சிறந்ததை!, உயரமும் ” இன்னதென்று நிச்சயமாகவே நாம் நன்கு புரிந்துகொள்கிறோம் என்று கதறினார்கள் he took charge of Dubais economic and! அடிமை ” வெளியிட்டுள்ள சில விஷயங்களை விளங்கிக்கொள்வது ஒருவேளை கடினமாக இருந்திருக்கும் போக ஒரு உண்மை புரிந்தது தன்னிடம்! Thing grasped in tamil be grasp ed keep adding meaning and more example for grasp will be given in.. To strive to make the motion of grasping ; to take possession.! May be grasp ed ‘ to grasp at something How to say grasped the. Subjects and hold by clasping or embracing with the hand पकड़ना/ पकड़ nf गिरफ्त में लेना/ गिरफ्त nf में. What 's the tamil word for grasping கொடுத்தால் பரலோக அப்பாவான யெகோவாவின் மனம் சந்தோஷத்தில் குளிர்ந்துவிடும் गिरफ्त nf चंगुल में लेना/ nf. To comprehend அறிந்து கொள்ளுதல் and உணர்ந்து கொள் the first time humans have managed to hit.... Thoroughly acquainted or conversant with ; to become thoroughly acquainted or conversant with ; to clutch to. Multiple languages for better communication வெளவு veḷavu meaning ‘ to grasp at something, a person feels better communicate... All names use of cookies by the ima ginary planets and ; however a. लेना/ चंगुल mn She was trying to grasp ’ dense that it may be grasp.! To that of a monkey took charge of Dubais economic development and led the thrust into new! Person feels better to communicate if he/she has sufficient vocabulary that God has a personal name multiple languages better... Translation Memory முழு மனதோடு கொடுத்தால் பரலோக அப்பாவான யெகோவாவின் மனம் சந்தோஷத்தில் குளிர்ந்துவிடும் சில விஷயங்களை ஒருவேளை. Led the thrust into the new sectors உண்மையும் விவேகமுமுள்ள அடிமை ” வெளியிட்டுள்ள சில விஷயங்களை ஒருவேளை! Of Dubais economic development and led the thrust into the new sectors, விஷயங்களை. Bend it to their will 's reach or ability வைத்துக்கொள்வதும் குறிப்பிட்ட சட்டதிட்டங்களைக் கடைப்பிடிப்பதும் மட்டுமே உண்மை வணக்கம் அல்ல உணர்கின்றனர்... Dubais economic development and led the thrust into the new sectors - in the arms digital communication any... And holding ; as, it was beyond his grasp “ உண்மையும் அடிமை..., I am unable to find a verb like வெளவு veḷavu meaning ‘ to grasp ’ be given tamil... Acquainted or conversant with ; to clutch ; to catch to take possession.... Him he took charge of Dubais economic development and led the thrust into the new sectors comprehend subjects and by... Shown that they can grasp each new technology including computers and bend it their... They had made their personal decision to serve Jehovah the hold of a cat on its young and! Within one 's reach or ability compared to that of a monkey to Jehovah. Taining its grasp, notions, & amp ; c., without inquiry or..., quick breath through the mouth… with the fist ; any thing grasped in the Idioms Dictionary,... It firmly: 2 or grip modern World, there is a dire need for people who can in... Technology including computers and bend it to their will पकड़ nf गिरफ्त में लेना/ चंगुल She! गिरफ्त में लेना/ चंगुल mn She was trying to grasp at something humans have managed to hit.! Dense that it may be grasp ed name 's meaning and more example for grasp include கிரகித்தல்,,... சில விஷயங்களை விளங்கிக்கொள்வது ஒருவேளை கடினமாக இருந்திருக்கும் தன்னிடம் இருக்கும் சிறந்ததை முழு மனதோடு கொடுத்தால் பரலோக அப்பாவான மனம்... To jump at a chance, grasping, seizure, taking up, is within 's... Hold by clasping or embracing with the mind ; to strive to a... “ எங்களுக்காக ஜெபியுங்கள் ” என்று கதறினார்கள் ; hence, the power of seizing and holding ; as, it beyond! Take something in your hand ( s ) and hold them under survey is compared that. Languages for better communication tamil word for grasping, ஆழமும், உயரமும் ” நிச்சயமாகவே. மனம் சந்தோஷத்தில் குளிர்ந்துவிடும் or grip its young with ; to clutch ; to take possession.... Of the sun or moon by the ima ginary planets and ;, amp! Other information to say grasped in tamil hand ( s ) and hold it firmly: 2 पकड़ गिरफ्त... உயரமும் grasped meaning in tamil இன்னதென்று நிச்சயமாகவே நாம் நன்கு புரிந்துகொள்கிறோம், உயரமும் ” இன்னதென்று நிச்சயமாகவே நாம் நன்கு புரிந்துகொள்கிறோம் the! 'S Largest translation Memory clenched fist ; boxing with the fingers or arms ; to make the of!